This project has been funded with support from the European Commission. This webpage reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Péder községben az Európai Bizottság által támogatott pályázat kerül megszervezésre, mely az „Európai Polgárok Párbeszéde“ elnevezést viseli. A két szakaszos projekt megvalósításában négy ország vesz részt társszervezőként: Szlovákia, Magyarország, Románia és Szerbia.

Az első szakaszban egy nagykiterjedésű, nyílt párbeszédre kerül sor a partnerrégiók polgárai között, melynek témái:

   az EÚ politikájának hatása a polgárok mindennapi életére

Az előnyök, amit az EU teremtett értékek, jogok és lehetőségek hoznak számomra

Hogyan tudok hozzájárulni az európai szabad, biztonságos és igazságos területének fejlődéséhez

Hogyan hatnak a döntéshozatali hatáskörök és a folyamatban lévő európai politikák a helyi viszonyokra és az európai szempontú helyi kérdésekre

A pályázat része a közös projektek létrehozása és a partnerrégiók bemutatása is. A régiók prezentálásának és a projekt témáihoz kapcsolódó párbeszédeknek, fórumoknak remek színtere a pályázat céljainak segítésére létrehozott weblap.

A projekt második szakaszában  a partnerrégiók 120 képviselője találkozik Péderben május 15. és 18. között. A találkozó célja a személyes kapcsolatok kialakítása, a projekt témáinak megvitatása, a közös pályázatalkotás és  nem utolsó sorban a partnerrégiók folklórjának, gasztronómiájának megirmerése. Lehetőséget biztosít a további kultúrális, társadalmi és gazdasági együttműködés megtervezésére. A pályázat keretében ökumenkus istentiszteletre kerül sor a péderi református templomban és Péder község testvértelepülési szerződést is köt a romániai Szilágynagyfaluval.

PROJEKT PARNEREK:

  Мађарско културно душтво „Делибаб“ Сентa

Мађарско културно душтво „Делибаб“ основанo је 1992. године, са циљем неговања традиције и културе мађарског народа. Веома брзо Друштво је преузело главну улогу у развоју аматеризма у Сенти. Друштво функционише као једна велика породица, која има 18 чланова. Друштво чини ансамбл од 5 људи, који свирају цитру (традицонални мађарски народни музички инструмент) и хор, који броји 12 чланова. Ансамбл и хор заједно наступају. Неизмерна љубав и спремност чланова да негују традицију свог народа кроз песме и свирке, који се овим послом баве волонтерски, савлађују сваку препреку која се наметне током рада. Велику помоћ у свом раду друштво добија од општине Сента.

Главни циљ културног друштва је очување и неговање традиције мађарског народног старалаштва, као и упознавање те традиције у нашој земљи као и у иностранству.

Мађарско културно душтво „Делибаб“ је учествовало на многобројним манифестацијама у Сенти, као на празнику града Сенте, у ускршњим и божићним програмима, на празнику новог хлеба, на жеталачким данима, и многобројним позивима градоначелника општине Сента на отварању свечаних седница, итд.

Друштво је више пута умало наступ у Мађарској, као у Будимпешти, Кечкемету, Геделеу, Чорвашу, Кецелу, Ходмезевашархељу, Морахалому, Деску, Чатаљу, Дебрецину и Сазхаломбати.

Успеси Мађарског културног душтва „Делибаб“ су следећи:

  • 1995 године у Буђију–Мађарска, на Међународном такмичењу освојен је златни плакет 1998 године на манифестацији „Ваш Лајош“ освојен је златни плакет и тиме омогућен наступ у Будимпешти на сусрету Карпатких народа
  • 2001 године у Трешњевцу на такмичењу „Gazdag ag” освојено је прво место
  • 2004 године у Солноку добијен је орден „Мађарске заставе“
  • У Чорвашу 2004 и 2005 године освојено је друго место, а 2006 године прво место
  • 2006 године на такмичењу „КОТА“ наше удружење је добило класификацију најбољег мађарског културног друштва
  • 2008 и 2011 године на класификационом такмичењу „КОТА“ освојен је државни златни орден
  • 2009, 2010 и 2011 године друштво је учествовало на Балкан фолк фестивалу у Булгарији.
  • Од 2007 године Мађарско културно друштво „Делибаб“ је члан Савеза културног друштва војвођанских Мађара.

   Péder

    Péder a középkorban virágzó település volt, már 1317-ben templommal bírt. A török hódoltság korában az Erdélyi fejedelemség kebelébe tartozott, így nem volt kitéve sem a török hordák, sem a királyi csapatok pusztításának. Az 1715-20-as években – valószínűleg a pusztító járványok következtében – teljesen elnéptelenedett, ezért újra kellett népesíteni. Ez a 18. század folyamán református magyarok betelepítésével valósult meg. 1772-ben már 9 jobbágyot és 9 zsellért írtak össze Péderben.

    A 19-20. század fordulójának amerikai kivándorlási hulláma Pédert sem hagyta érintetlenül. A többség néhány év elteltével visszajött, de olyanok is vannak, akik végleg kinnmaradtak. 1944-ben Péderből is deportálták a zsidókat. Néhány hónappal később, 1945 februárjában a munkaképes férfi lakosság egy részének összegyűjtésére és elszállítására is sor került a Vörös Hadsereg által. Oroszországi kényszermunkára 14 férfit vittek, többségük aztán idővel visszatért, ketten odavesztek.

    Az 1960-as, de különösen az 1970-es években innét is jellemző volt a fiatalok elvándorlása, mert nem kaptak építkezési engedélyt. Ezért sokan a közeli városokban, például Szepsiben telepedtek le. 1981-től ez a rendelkezés megszűnt, újra építkezhet, aki akar. A lakosság számának csökkenését azonban még nem sikerült megállítani.

  Felsődobsza

    A falu helyén már a bronzkorban éltek emberek. Erről tanúskodnak a község fölötti Várdomb több korszakot feltáró régészeti leletei, melyeket a Nemzeti Múzeumban őriznek. A település Dubuchya alakban szereplő nevét csak az 1500-as évekből származó oklevelekből ismerjük. Tudjuk, hogy a község már az 1200-as években is létezett. A királyné által létrehozott német telepes falu volt, e mellett több más közeli faluval együtt a Vizsolyi ispánság felügyelete alá tartozott.

    1422-ben 22 jobbágyportája volt. A törökök Felsődobszát 1635-ben lerombolták, aztán a terület a XVIII. század elején ismét benépesült, sőt jövedelmező malmot is működtetett. A XIX. század elején 100-nál több háza, és közel 1000 lakosa, valamint jelentős bortermelése, és kiemelkedő juhtenyésztése volt.

    A községbe az 1930-as évek elején vezették be a villanyt, majd községházával és vágóhíddal is gazdagodott a település. A Hernádon 1911-ben létesített vízierőművet korszerűsítették, amely még napjainkban is üzemel. 1945 után a megalakult és jól működő Takarékszövetkezet sokáig fontos szerepet játszott a falu gazdasági életében. Később a lakosság egyre nagyobb hányada a városi iparban helyezkedett el.

 


   Nuşfalău (Syilágynagyfalu) 

    Szláv vagy avar temetkezési hely, a Bánffy család székhelye, XV századbeli templom, XVI századbeli iskola ez mind egyetlen település, Szilágynagyfalú kínálata. Első említése 1213-ban keltezett aktákban szerepel. 1660-ban a háború és járványok miatt szinte teljesen elnéptelenedik a település, de újra erőre kap. Lakói vendégszerető emberek.

    Szilágynagyfalu - románul Nuşfalău - Szilágy megye nyugati részén, a Tisza vízrendszeréhez tartozó Berettyó felső folyása mentén, a Berettyó-felvidéken, fontos utak csomópontjában fekszik, 215 méter tengerszint feletti magasságban. Területe 3670 hektár, a legutóbbi, 1992. évi népszámlálás szerint lakosainak száma 3365 fő, a megye harmadik legnagyobb települése. Református magyarok lakják. 1968-tól négy település - Szilágynagyfalu, Szilágybagos, Szilágyborzás és Bürgezd - közigazgatási központja. A honfoglalást megelőzően területén avarok és szlávok éltek. Korai jelenlétüket a falu határában levő temetkezési halmok, a kurgánok, valamint számos víz- és településnév - Kraszna, Bisztra, Kaznacs és így tovább - bizonyítja.